Kontakt

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW

Z W I Ą Z E K   H A R C E R S T W A   P O L S K I E G O

C h o r ą g i e w   Ś l ą s k a

al. Korfantego 8, 40-004 Katowice

tel. 032 2586 996, 032 2588 997, fax 032 2599 110

e-mail: odnii@slaska.zhp.pl   www.odnii.slaska.zhp.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.