Struktura

DYREKTOR

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów

 dr Tomasz Huk

ZASTĘPCA DYREKTORA

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów

 mgr Sylwia Krause

ZASTĘPCA DYREKTORA

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów

 mgr Anna Peterko

 

Kadra pedagogiczna:

mgr Anita Dzik

mgr Barbara Juskowiak

mgr Maria Kotkiewicz

mgr Dominika Nadolny

mgr Elżbieta Kubica

mgr Anna Waligóra-Huk

Leave a Reply

Your email address will not be published.