Zarządzanie i organizacja w oświacie – egzamin końcowy

W dniu 8.12.2014 roku odbył się egzamin w ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie i organizacja w oświacie”. Studia zorganizowane zostały przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów Chorągwi Śląskiej oraz Wyższą Szkołę Humanitas. 20 instruktorów z Chorągwi Śląskiej, Krakowskiej oraz osoby niezrzeszone w ZHP uzyskały uprawnienia państwowe do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. Wszystkim absolwentom pierwszej edycji studiów podyplomowych w Chorągwi Śląskiej gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej.

Comments are closed.