Podziękowania dla wykładowców

Serdecznie dziękuję za trud włożony w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć na studiach „Organizacja i zarządzenie oświatą”: Pani Ewie Cofale, Pani Bożenie Mientus, Pani Barbarze Juskowiak, Pani Sylwii Krause, Panu Andrzejowi Laksie oraz Panu Adrianowi Starońkowi.

Comments are closed.