Plan zajęć Studia podyplomowe “Organizacja i zarządzenie w oświacie”

 

Plan zajęć
Data przedmiot wykładowca
2014-10-3 (piątek) Administrowanie placówki oświatowej w praktyce mgr Barbara Juskowiak  – Wicedyrektor Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie
2014-10-4 (sobota) Placówka oświatowa w środowisku lokalnym mgr Sylwia Krause – nauczyciel w SP nr w Radlinie. Zastępca Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów
2014-10-17 (piątek) Przepisy BHP mgr Andrzej Laksa – absolwent kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Instruktor BHP
2014-10-18 (sobota) Psychologia kierowania mgr Adrian Staroniek – naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych UM Częstochowa, studia podyplomowe, Zarządzanie i Organizacja Pomoca Społeczną , Akademia Polonijna w Częstochowie
2014-11-7 (piątek) Kontrola zarządcza mgr Anna Piekarz Ekonomista, biegły rewident, właścicielka Biura Rachunkowego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Trener i doradca w Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej.
2014-11-8 (sobota) Placówka oświatowa w środowisku lokalnym mgr Anna Poraj -absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prezes Instytutu Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacji Park Śląski. autorka kilkudziesięciu artykułów na temat angażowania rodziców w życie szkoły (Miesięcznik Dyrektorów Szkoły Sedno, magazyn Życie Szkoły, inne) oraz poradników: Rodzice w szkole oraz Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu. Koordynatorka ogólnopolskich projektów Rodzice w szkole oraz Rodzic zawodowiec- wolontariat pracowniczy w szkole, przedszkolu mojego dziecka.
2014-11-14 (piątek) Nadzór pedagogiczny mgr Jan Bochenek – wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku
2014-11-15 (sobota) Planowanie i projektowanie koncepcji szkoły i placówki oświatowej mgr Grażyna Widera – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcącech nr 1 w Chorzowie
2014-11-21 (piątek) Nadzór pedagogiczny mgr Jan Bochenek – wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku
2014-11-22 (sobota) Negocjacje i mediacje
2014-11-28 (piątek) Zarządzanie konfliktem oraz problemem
2014-11-29 (sobota) Zarządzanie konfliktem oraz problemem

Comments are closed.