Spotkanie organizacyjne Kierunek: Organizacja i zarządzanie oświatą

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 11.04.2014 godz. 16.45 w sali  311

11.04.2014

17.00-20.45

Komunikacja interpersonalna

mgr E. Kraus

 

Absolwentka  studiów wyższych na kierunku Zarządzanie oraz Pedagogika. Pełni funkcję prodziekana ds. studentów na Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Doktorantka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wydział Pedagogiki i Psychologii). Ukończyła szkołę trenerów METRUM I jest trenerem umiejętności interpersonalnych. Ukończyła Szkołę Mediacji Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. Jest współorganizatorką ośrodka mediacji przy WSH.

sala 311

12.04.2014

09.00-16.30

Polityka oświatowa państwa-prawo oświatowe

dr J. Grad

 

Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Będzinie, Śląski Kurator Oświaty w Katowicach w latach 2002-2006.doktor nauk technicznych specjalista w zakresie: zarządzania finansami, organizacji i zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego.

sala 311

Comments are closed.