STUDIA PODYPLOMOWE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Program:

Łączna liczba godzin – 200h

 

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze
w przedszkolach i poszczególnych typach szkół
i placówek (z uwzględnieniem późniejszych zmian
w odpowiednich przepisach).

 

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów, praktycy, pedagodzy, dyrektorzy szkół, psycholodzy i trenerzy będący instruktorami harcerskimi.

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym
i w okresie wakacyjnym. Studia rozpoczną się w maju 2014 roku, a zakończą w październiku 2014. Szczegółowe terminy ustalone zostaną
po konsultacji z uczestnikami.

 

Opłata: 2 100 zł (Czesne płatne w 7 ratach, tj. 300 zł w dniu zapisu, 4x300zł, 2×300 zł). Przy większej liczbie studentów może ulec zmianie.

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel i Instruktorów

Śląskiej Chorągwi  ZHP
Al. Korfantego 8,
40-004 Katowice

PKO BP Katowice
nr 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584

Z dopiskiem: studia podyplomowe,  imię i nazwisko

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 21.02.2014.

Tomasz Huk

Tel. 502 203 879

tomasz.huk@slaska.zhp.pl

Comments are closed.