Archive for January 2015

Spotkanie dotyczące organizacji kursów kierowników i wychowawców wypoczynku

30.01.2014 r. (piątek) o godzinie 17 30 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kursów instruktażowych dla kierowników wypoczynku.
Spotkanie jest obowiązkowe dla hufców, które w 2015 roku będą organizowały kursy wychowawców i kierowników wypoczynku.
Podczas spotkania omówione zostaną między innymi:
– zmiany w organizacji wypoczynku;
– procedury związane ze zgłaszaniem i organizacją kursów wychowawców i kierowników;
– procedury dotyczące przeprowadzania egzaminów z wiedzy i umiejętności;
– dokumenty kursu.

dr Tomasz Huk
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Instruktorów
Chorągwi Śląskiej ZHP
tomasz.huk@slaska.zhp.pl
Tel. 502 203 879