Archive for October 2014

Podziękowania dla wykładowców

Serdecznie dziękuję za trud włożony w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć na studiach „Organizacja i zarządzenie oświatą”: Pani Ewie Cofale, Pani Bożenie Mientus, Pani Barbarze Juskowiak, Pani Sylwii Krause, Panu Andrzejowi Laksie oraz Panu Adrianowi Starońkowi.

Plan zajęć Studia podyplomowe “Organizacja i zarządzenie w oświacie”

Czytaj dalej

Spotkanie z Kuratorem Oświaty

Śląski Kurator Oświaty Pan Stanisław Faber  uczestniczył 2.09.2014 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie w zbiórce komendantów i skarbników hufców.