Archive for May 2013

Kurs animatorów czasu wolnego dzieci

Zapraszamy do udziału w kursie animatorów czasu wolnego dzieci, który odbędzie się w dniach 8-9 czerwca b.r. w Częstochowie, ul. Gajcego 2. Koszt kursu: 340 zł, dla harcerzy i instruktorów: 310 zł. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@zygzak.czest.pl. Szczegółowe informacje na załączonym plakacie